Сватбеният клип на Й§С

Сватбеният клип на Й§С

Локация предразполагаща да се заснеме емоцията на младоженците и тяхното сватбено тържество. Радваме се, че имахме честта да го отразим чрез видеозаснемане от наша страна.

към СВАТБЕНО ВИДЕО