Последни новини

Изпълнение на проект с договор BG16RFOP002-2.073-2192-C01 с бенефициент „ИЛИ 23“ ЕООД гр.Варна и оказаната подкрепа на ЕС и ЕФРР с необходимите реквизити и данни на догoворa за БФП.

facebook thumb

Проект и главна цел: "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидимичния взрив от COVID-19"

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент:  "Или 23" ЕООД

Обща стойност: 3900 лв., от които 3315,00 лв европейско и 585,00 лв национално финансиране.

Начало: 10.07.2020г.

Край: 10.10.2020г.

Чрез безвъзмездната помощ се осигури допълнително финансов ресурс за облекчаване режима на изплащане на заплати, осигурителни вноски и данъци за персонала – назначени фотограф и видео монтажист, чиито работни места се запазиха през целия период, а и след периода на проектното изпълнение.